راهنمای دریافت خدمات ورزش کارگری

 

 

مراحل دریافت خدمات سامانه ورزش کارگری

-      مراجعه به سامانه ورزش کارگری

-      ثبت عضویت در سامانه

-      پرداخت الکترونیکی حق عضویت

-      هزینه سالانه حق عضویت 350000 ریال می باشد

-      دریافت فیش پرداخت و کد رهگیری

-      صدور کارت عضویت توسط فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران

-      ثبت نام در تیم ورزشی و رقابت ورزشی اعلام شده

-       برگزاری  رقابت ورزشی توسط فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران

-      دریافت کارت عضویت در محل برگزاری رقابت های ورزشی