راهنمای استفاده متقاضیان از سامانه ورزش کارگری

 

 

 

 

  

 

 

 


 

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام و عضویت در فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران ابتدا با استفاده از ایکن " ورود به سامانه عضو گیری " وارد سامانه شوند.


 

 

 

در این فرم "کد ملی "و "کد بیمه سازمان تامین اجتماعی " را وارد کرده و کلید ادامه را میزنیم در اینجا با استفاده از کد بیمه تامین اجتماعی به سامانه سازمان تامین اجتماعی وصل شده و اطلاعات بیمه ای فرد متقاضی بررسی میگردد در صورت بیمه بودن فرد و  به روز بودن اطلاعات او اجازه ادامه به او داده میشود در صورت صحیح نبودن اطلاعات و مشمول نبودن به او پیغام داده میشود.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از درج اطلاعات و بررسی آن توسط سامانه و تایید صحت اطلاعات ، متقاضی وارد فرم فوق شده و علاوه بر ورود  اطلاعات شخصی خود می تواند  مبلغ حق عضویت خود  را بصورت الکترونیکی پرداخت نموده و کد پیگیری دریافت نماید.

 

 

 

 

 

 

 

پس از درج اطلاعات و مشخصات فردی توسط متقاضی و ذخیره اطلاعات، وضعیت عضویت متقاضی در سامانه مشخص میگردد که فرد مورد نظر آیا حق عضویت خود را پرداخت نموده است آیا کارت عضویت او دارای اعتبار می باشد یا نه ؟ که در صورت پرداخت نکردن حق عضویت یا پایان اعتبار کارت  دکمه ادامه برای او فعال میگردد.