راهنمای دریافت خدمت شرکت در رقابت های ورش کارگری

 

برگزاری رقابت های ورزش کارگری جهت ایجاد نشاط و سلامتی کارگران حایز اهمیت می باشد که در راستای انجام این فعالیت خدمت مذکور به جامعه کارگران ارایه می گردد . رزشکاران با مراجعه به سامانه ورزش کارگری و ثبت مشخصات و پرداخت وجه عضویت در آنجا ثبت نام می نمایند در ادامه مسئولین ورزشی با بررسی اطلاعات، کارت عضویت آنها را صادر نموده و همچنین با اعلام رقابت های ورزشی تیم را معرفی می نمایند و جهت شرکت اعضا کارت شرکت در رقابت را صادر می نمایند پس از برگراری رقابت ، احکام و مستندات مورد نظر صادر می گردد.

 

شرایط اصلی شرکت در رقابت های ورزش کارگری

1-     داشتن دفترچه بیمه تأمین اجتماعی با مهر اجباری (مشاغل آزاد،رانندگان،کارگران ساختمان،قالیبافان و ... که خویش فرما نباشند.) از استان اعزام کننده با داشتن حداقل ۳ ماه سابقه پرداخت بیمه مستمر از تاریخ صدور و تامین اعتبار آن تا پایان مسابقات. (کلیه بیمه های تکمیلی مرتبط با تأمین اجتماعی در صورت ارائه تأییدیه از سوی سازمان تأمین اجتماعی مورد پذیرش خواهد بود).

2-     داشتن کارت بیمه حوادث ورزشی معتبر از فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی

3-     ثبت نام در سامانه و داشتن معرفی نامه با مهر و امضاء هیئت ورزش کارگری استان مربوطه

4-     همراه داشتن اصل دفترچه بیمه تأمین اجتماعی، کارت ملی و شناسنامه، بیمه ورزشی و معرفی نامه هیئت ورزش کارگری استان مربوطه

5-     همراه داشتن اصل کارت شرکت در رقابتهای ورزشی کارگران که توسط هیئت مربوطه با الصاق عکس ورزشکار صادر شده باشد

توضیح مهم : درصورتی که تاریخ صدور دفترچه کمتر از ۳ ماه تا زمان شروع مسابقات باشد همراه داشتن پرینت پرداخت حق بیمه از تامین اجتماعی با مهر و امضا الزامیست.

توضیح مهم : تمامی شرکت کنندگان در رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی از قبیل (داوران ، مربیان ، ورزشکاران) می بایست در سامانه ورزش کارگری به آدرس https://worker-sport.mcls.gov.ir ثبت نام نموده و کارت عضویت را در مسابقات به همراه داشته باشند.در غیر اینصورت افراد مجاز به شرکت در رقابت های ورزشی موصوف نمی باشند.


 

شرایط عمومی شرکت در رقابت های ورزش کارگری

1-     از تیم های شرکت کننده هیچ گونه مبلغی به عنوان ورودیه مسابقات دریافت نخواهد شد

2-     از تیم های ثبت نام نشده در تاریخ مقرر(در سامانه ورزش کارگری ) پذیرش بعمل نخواهد آمد

3-     مبلغ حق عضویت 350000 ریال می باشد که از طریق درگاه پرداخت الکترونیک در سامانه ورزش کارگری توسط متقاضی پرداخت خواهد شد 

4-      از نفرات اضافی و افراد غیر مسئول همراه تیم های اعزامی پذیرش بعمل نخواهد آمد.

5-     مسئولیت بررسی اولیه و انطباق تمامی مدارک لازم ورزشکاران جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور، به عهده هیئت ورزش کارگری استان اعزام کننده خواهد بود

6-       مسئولیت حسن برگزاری فنی رویداد با رئیس انجمن مربوطه یا نماینده اعزامی فدراسیون خواهد بود  

7-     مسئولیت نظارت،کنترل و تایید مدارک شرکت کنندگان در رقابت های قهرمانی کارگران کشور و تهیه و ارائه گزارش کیفی و کمی مسابقات بر عهده نماینده اعزامی از سوی اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواهد بود  

8-      حضور سرپرست و مربی تیم ها در جلسه توجیهی مقرر ، الزامی خواهد بود

9-      به منظور جلوگیری از بروز هر گونه اخلال و بی نظمی در فرآیند برگزاری رقابت های ورزشی، در صورت وجود اعتراض، ضروری است موارد به شرح ذیل اقدام گردد

الف- اعتراضات به صورت کتبی حداکثر تا ۲ ساعت بعد از برگزاری رقابت به نماینده فدراسیون تحویل و رسید دریافت گردد

ب- اعتراض با امضاء سرپرست تیم استان تهیه گردد

ج- به ازاء هر مورد اعتراض مبلغ یک میلیون ریال به حساب فدراسیون واریز گردد.

10-  برگزاری رقابت های ورزشی  بر اساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون ورزش کارگری خواهد بود

11-  تاریخ ورود تیمهای شرکت کننده در رقابت های ورزشی، بعدازظهر روزقبل برگزاری رقابت و تاریخ خروج صبح روز بعد از برگزاری آخرین رقابت تیم خواهد بود

سوالات متداول